نازنین من

شش سال پیش ٢٣ آذر ١٣٨١ ,

  پسرکی کوچولو با وزن ٧۵٠/٣  و قد ۵١ سانت با سری پوشیده از موهای سیاه سیاه را تو بغلم گذاشتن و من حس کردم خوشبخت ترین آدم دنیا هستم.

وقتی برای اولین بار زیر گردنش را بوییدم ,بوی بهشت را احساس کردم.

وقتی برای اولین بار نگاهش را در چشمانم دوخت , دلم برایش پر کشید.

وقتی برای اولین بار ماما گفت , دنیا را به من دادند .

وقتی ناشیانه تنها شمع روی کیک یکسالگی اش را فوت کرد , چشمانم اشکی شد.

و

حالا نازنین من ۶ ساله شده ... .

تولدت مبارک.

 

صبح که از خواب بیدار شدی اولین چیزی که گفتی این بود:"خوش به حال همه که من به دنیا اومدم"