پسر خوشگلم:

سلام

از امروز می خوام برات اينجا هم بنويسم چون حس می کنم اينکه فقط توی دفتر خاطراتت بنويسم شايد کمی بی احتياطی باشه

تو الان ۸ ماه و ۳هفته سن داری چهاردست وپا راه ميری و ۲ تا دندون کوچولو هم داری

البته وقتی حالت خوبه يه چيزايی هم نطق ميکنی!

اميرعلی مامان:

امروز يه روز خوب و مقدس تو زندگی من و باباست امروز چهارمين سالگرد عروسی ماست

که ثمره عزيزش حضور قشنگ توست