تولدت مبارک

عزيز گل مامان:

ديروز ۲ ساله شدی

(و من ديروز به علت مشکل با پرشين نتونستم آپديت کنم)

دوسال پيش چنين روزی ؛خدا شريفترين موهبتشو به من ارزانی کرد و من در هر نفسی که می کشم وجودت رو شکر می گويم.

پسر گل من:توی اين دو سال لطيف ترين حس دنيا رو که همون حس مادری است با حضورت تجربه کردم.

هميشه دوستت دارم؛تولدت مبارک.

امیر علی2 ساله من!