روز بيست و سه آذر سال ۱۳۸۱ ؛توی يه صبح برفی پسر کوچولوی مامان قدم تو اين دنيا وقدم روی چشم ما گذاشت.

پسرنازنينم ؛تولدت مبارک.

از خدای مهربون بهترين آرزوهای دنيا رو برات دارم .

 

                             

پسرک در ۵۰ روزگی

                

پسرک در ۶ ماهگی

                

در ۳ سال و نيمگی

                      

و