دودلی

پسر گل من:
الان خوابیدی
من هر چند وقت یه بار نگاهت می کنم تو قند و دلم آب می شه
05.gif
امروز پنجمين روزی است که مهد کودک رفتی و هنو ز مربی نتونسته تو رو بخوابونه برای همين
تامي آيی غش می کنی18.gif
من هنوز دودلم
نمی دونم دارم کار درستی می کنم يا نه!
تو هر نوشته هر کلمه یا هر حرفی که ميشنوم دنبال کلامی از خدا می گردم که بهم بگه مهد گذاشنت کار درستيه يا نه؟
من خيلی دور افتادم 31.gifديگه به راحتی صدای خدامون رو نمی شنوم
خودت برای مامانت دعا کن 21.gif
فردا ۹ ماهه ميشی واکسن داری
کوچولوی من:
برام جالبه که ببینم حالا که خیلی چیزا رو می فهمی
در مورد واکسن چه عکس العملی نشون بدی
خدا کنه اذیت نشی

/ 1 نظر / 2 بازدید
خورشيد

خيلی جالبه